Kestävyys Leerdammerilla®

Kestävä maatalous

Laiduntamisaloite

Laitumella lehmät voivat liikkua raikkaassa ilmassa ja syödä maukasta ruohoa. Lisäksi ne pystyvät toteuttamaan luontaista laumakäyttäytymistään. Me Leerdammerilla® haluamme, että juustoissamme käytettävä maito on peräisin lehmistä, joiden kasvatuksessa on huomioitu niiden tarpeet. Tästä syystä tuemme ja edistämme lehmien laiduntamista.

Leerdammer®-laiduntamisaloitteen* maito saadaan lehmistä, jotka laiduntavat keväästä syksyyn vähintään kuusi tuntia päivässä vähintään 120 päivänä vuodessa alankomaalaisilla laitumilla**. Kyseisten ehtojen toteutuminen taataan säännöllisesti tehtävillä riippumattomilla ulkoisilla tarkastuksilla.

Heti kun sää sallii, yhteistyömaatilojemme lehmät päästetään laitumelle. Maitotilalliset vievät lehmät kuitenkin navettaan suojaan, jos kesällä tulee liian kuuma tai talvella liian kylmä. Sekä kylmyys että kuumuus vaikuttavat nimittäin haitallisesti lehmien hyvinvointiin ja elintoimintoihin.

Kun lehmät eivät ole laitumella, lypsylehmien ravinto koostuu 91-prosenttisesti korsirehusta eli ruohosta ja maissisäilörehusta. Keskimääräisen päiväannoksen loput yhdeksän prosenttia saadaan tiivisteistä (vilja ja öljykasvien siemenet sekä valkuaiskasvit, kuten soija ja rapsi).

Leerdammer®-laiduntamisaloitteeseen osallistuvat maitotilalliset saavat Bel-konsernilta taloudellista tukea laidunpalkkion muodossa. Lisäksi tuemme maitotilallisia tarjoamalla heille laiduntamiseen liittyviä koulutuksia.

*Kaikki laiduntamisaloitteen maidosta Alankomaissa valmistetut Leerdammer®-tuotteet on varustettu leimallamme.

**Tältä osin noudatamme Alankomaiden laiduntamissäätiön (Stichting Weidegang) ohjeita, jotka muodostavat alalla yleisesti hyväksytyn standardin. Lisätiedot: http://www.weidemelk.nl/en

Alankomaalaista lähimaitoa

Käytämme kolmessa alankomaalaisessa juustomeijerissämme Schoonrewoerdissa, Wageningenissa ja Dalfsenissa valmistamassamme Leerdammer®-juustossa ainoastaan paikallista maitoa. Sopimusmaatilamme sijaitsevat noin 50 kilometrin säteellä tuotantolaitoksistamme. Lyhyiden kuljetusmatkojen ansiosta edistämme ympäristöystävällistä tuotantoa ja pienennämme siten hiilijalanjälkeä.

Maidon laadunvalvonta

Koulutetut maidonkuljettajamme hakevat maitoa yli tuhannelta sopimustilaltamme. Jotta voimme taata juuston tärkeimmän ainesosan laadun, tarkastamme maidon kahteen otteeseen: ensin tiloilta haettaessa ja uudestaan, kun maito saapuu juustomeijeriin.

Maidosta analysoidaan yhdeksän ominaisuutta, joita ovat muun muassa rasvapitoisuus, maidon rasvahapot ja antibioottijäämät. Jos maito ei läpäise testiä, sitä ei saa käyttää juustojemme valmistuksessa. Elintarviketurvallisuus on meillä etusijalla!

Maidon laatuketju

Kaikilla yhteistyötiloillamme on KKM-sertifikaatti. KKM-lyhenne (Keten Kwaliteit Melk) tulee hollannin kielen toimitusketjua, laatua ja maitoa tarkoittavista sanoista.

Ohjeen vaatimukset ovat eurooppalaisten ja alankomaalaisten elintarvikkeiden valmistusta ja erityisesti maidonvalmistusta koskevien hygieniamääräysten mukaiset. KKM-pöytäkirja sisältää seuraavat kuusi arviointimoduulia: maitotilat, kestävä maitotalous, eläinlääketiede, eläinten terveys ja hyvinvointi, ravinto ja vesi sekä maidon tuotanto ja jäähdytys.

Lehmäkompassi

Koska lehmien hyvinvointi on meille Leerdammerilla® tärkeää, käytämme kattavaa valvontajärjestelmää, jota kutsutaan nimellä lehmäkompassi. Lehmäkompassi on valvontajärjestelmä, jolla saadaan tietoa lehmien oloista, terveydentilasta ja maidontuotannosta. Sen avulla yhteistyötilallisemme voivat mitata ja tukea lehmiensä hyvinvointia. Kompassi perustuu 30 suoritusindikaattoriin, joita eläinlääkäri ja maitotilallinen arvioivat yhdessä tunnuslukumatriisin avulla. Arviointi tehdään kaksi kertaa vuodessa. Tulosten perusteella he suunnittelevat yhdessä toimenpiteitä, joilla parannetaan lypsylehmien hyvinvointia. Lehmäkompassi on olennainen osa KKM-pöytäkirjaa.

Osaamisen jakaminen ja asiantuntijaneuvonta Kannustamme yhteistyötilallisiamme kokoontumaan yhteen ja jakamaan parhaita käytäntöjä, hyödyllisiä kokemuksia ja lypsylehmien kasvatusta koskevia tietoja. Tärkeitä aihepiirejä ovat erityisesti laidunalueiden luonnon monimuotoisuus, eläinten terveys ja laiduntaminen.

Lisäksi tekniikan ja maitotalouden alan asiantuntijamme käyvät jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyötilallistemme kanssa ja antavat energian säästämiseen ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen liittyvää neuvontaa. Eräs painopistealue on karjalauman hallinta laitumella.

Kestävä maidontuotanto

Olemme maitotilallistemme kanssa yksi Alankomaiden Sustainable Dairy Chain -ketjun (kestävä maidontuotanto) sidosryhmistä. Sustainable Dairy Chain on maidonjalostusteollisuuden (jota edustaa Alankomaiden meijeriliitto, NZO) ja maitotilallisten (joita edustaa maidontuottajien liitto, LTO) yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää kestävää ja vastuullista maitotaloutta. Sitoudumme yhdessä edistämään eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja pienentämään tilojen ekologista jalanjälkeä, mikä lisää meijerialan kestävyyttä.

Tarjoamme tilallisillemme myös diagnoosityökalun, jonka avulla he voivat muun muassa vähentää energiankulutusta. Energy-Scan-työkalulla maitotilalliset voivat analysoida tilojen energiankulutusta, ja he saavat lopuksi suosituksia energiansäästömahdollisuuksista.

Kestävä ravinnonhankinta

Pyrimme löytämään alankomaalaisten tilallistemme kanssa uusia mahdollisuuksia tehdä lypsylehmien proteiininsaannista aiempaa omavaraisempaa. Lehmille syötetään paikallisesti tuotetta soijaa tai kestävästi tuotetun soijan (RTRS:n massatase) osuutta lisätään ravinnossa.

Bel-konserni hankkii rehun kestäviltä ja sosiaalisesti hyväksyttäviltä viljelmiltä. Siksi Bel-konserni tukee muun muassa soijan sertifioituja ja ympäristöä säästäviä tuotantomenetelmiä. Yhteistyössä Ranskan WWF:n ja paikallisten tuottajien kanssa Bel-konserni tukee Brasiliassa sijaitsevan Matto Grosson kestävää soijantuotantoa.

Ekologinen jalanjälki

Uusi pakkausmateriaali: kolmenlaisella optimoinnilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Leerdammer® on vaihtamassa Click Pack -pakkausten materiaalia. Näin saavutamme askel askeleelta uuden virstanpylvään Leerdammer®-kestävyysstrategiassamme. Tuoreus, laatu ja elintarviketurvallisuus ovat meille ehdottoman tärkeitä. Siksi olemme valinneet materiaalin, joka mahdollistaa säästöt ja suojaa juustoja ihanteellisesti.

Olemme kehittäneet useiden ulkoisten kumppanien kanssa viiden vuoden ajan pakkausmateriaalia, jolla on kolme etua:

  1. Olemme mukauttaneet pakkaustamme siten, että kaikkien Click Pack -pakkausten paino on keskimäärin kahdeksan prosenttia pienempi. Tällä tavalla materiaalintarve ja samalla myös kuljetukseen käytettävän polttoaineen ja fossiilisten luonnonvarojen kulutus laskee.
  2. Pakkauksissa on uudistuksen jälkeen 24 prosenttia kierrätettyä PET-muovia (rPET). Käyttämällä kierrätettyä PET-muovia säästämme fossiilisia luonnonvaroja, sillä maaöljystä ja maakaasusta valmistettavan PET-muovin tuotannon tarve vähenee. Lisäsäästöjä tuo se, että rPET-muovin valmistus kuluttaa kaksi kolmasosaa vähemmän energiaa perinteiseen PET-muoviin verrattuna.
  3. Olemme myös kiinnittäneet paljon huomiota itse pakkausmateriaaliin. Uusissa pakkauksissa käytämme vain yhtä materiaalia eli PET-muovia. Siirtymällä monomateriaaliin määritämme tulevaisuuden suunnan jo tänään: Jos käytössä on asianmukainen kierrätysinfrastruktuuri, Leerdammer Click Pack -pakkaukset voidaan hyödyntää pääosin suljetussa PET-monomateriaalien kierrossa.

Kestävästi tuotettu puutavara

Tuotantolaitoksissamme kypsytysvaiheessa käytettävät puuhyllyt ovat kokonaan FSC-sertifioitua puuta. Lisäksi kuljetukseen ja Leerdammer®-tuotteiden esittelyyn käytettävät pahvipakkaukset saadaan FSC-sertifioiduista lähteistä. Se tarkoittaa, että materiaali on peräisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä. FSC-merkintä annetaan puutavaralle ja puutuotteille, joiden tuotanto on vastuullista ja täyttää maailmanlaajuisten ympäristö- ja yhteiskuntastandardien vaatimukset.

Tuotantolaitostemme ekologinen jalanjälki

Bel-konserni on kehittänyt WASABEL-menetelmän (water saving at Bel) tuotantolaitostensa vedenkulutuksen vähentämistä varten. Menetelmän avulla juustomeijerimme voivat jakaa keskenään parhaita käytäntöjä ja laatia siten tehokkaita toimintasuunnitelmia yhteisen mallin pohjalta.

Energiansäästöön käytämme vastaavanlaista menetelmää nimeltä ESABEL (energy saving at Bel). Vähennämme vuodessa energiankulutustamme keskimäärin kahdella prosentilla parantamalla jäähdytysjärjestelmiämme ja niiden tehokkuutta. Olemme esimerkiksi asentaneet rakennuksiimme valkoisia kattoja, jotka heijastavat auringonvaloa.

Asiantuntijuus

Juustonvalmistus Leerdammer® on laadukkaasta lehmänmaidosta valmistettu juusto. Juustonvalmistuksen alussa maitoon lisätään juoksutetta ja erityisesti kasvatettuja bakteeriviljelmiä. Bakteeriviljelmät pitävät huolen siitä, että maidosta muodostuu tiivis massa. Tässä prosessissa bakteeriviljelmät tuottavat kaasua. Kypsymisen aikana kaasut eivät pääse vapautumaan juustotahkosta, jolloin muodostuu kuplia – eli Leerdammerin® kuuluisia reikiä. Juustomme saa sille ominaisen ulkonäön ja maun itse kasvattamistamme bakteeriviljelmistä. Olemme toimineet näin siitä lähtien, kun aloitimme valmistuksen 1970-luvulla.

Laatu ja turvallisuus Juustomeijereillämme on kattavat sertifioinnit:

HACCP: HACCP eli Hazard Analysis and Critical Control Point. Suomennettuna se tarkoittaa kriittisten valvontapisteiden vaara-analyysia elintarviketuotannossa.

ISO 9001: EN ISO 9001 -standardissa asetetaan laadunvalvontajärjestelmän vähimmäisvaatimukset.

FSSC 22000: FSSC eli Food Safety System Certification on standardi, jolla taataan elintarviketurvallisuus elintarvikkeiden valmistuksessa.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) on tiiviissä yhteydessä ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeihin. Vuonna 2007 julkaistu OHSAS 18001 on Ison-Britannian standardi, joka on yksi tunnetuimmista ja merkittävimmistä työturvallisuusjärjestelmiä koskevista standardeista.

Terveellinen ja tasapainoinen ravinto

**Laktoositon ja vegetaarinen Laktoosi-intolerantit voivat huoletta nauttia juustojamme, sillä kaikki tuotteemme ovat laktoosittomia. Leerdammer®-juusto on luonnostaan laktoositonta tai erittäin vähälaktoosista, sillä maitosokeri muuttuu maitohapoksi juuston kypsymisen aikana. Mitä pidempään juusto kypsyy, sitä vähemmän maitosokeria se sisältää. Riippumattoman valtuutetun laitoksen analyysien mukaan kaikkien Leerdammer®-tuotteiden laktoosipitoisuus on < 0,1 g/100 g.

Koska käytämme juustonvalmistuksessa eläinperäisen juoksutteen sijaan mikrobijuoksutetta, myös kasvissyöjät voivat herkutella Leerdammer®-juustolla.

Arvokkaat ravinteet Leerdammer® sisältää luonnostaan runsaasti arvokkaita ravinteita.

  • Sisältää luonnostaan runsaasti kalsiumia: viipale Leerdammer®-juustoa kattaa yli 20 prosenttia aikuisen päivittäisestä kalsiumin tarpeesta ja edistää luiden hyvinvointia.
  • Sisältää luonnostaan runsaasti proteiineja: Leerdammer® on proteiinipitoista, joten se on täyttävää ja erinomaista ravintoa kehittyvälle ja kasvavalle nuorelle.

Leivällä tai hedelmien, vihannesten tai pähkinöiden kera – jokaisella on oma Leerdammer®-suosikkinsa.